Beautiful leather dog collars and leashes
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Dutchiz.

Het is een flinke tekst, dat kan helaas niet anders. In het kort:

- soms is een product op voorraad, ik stuur het je dan zsm toe na ontvangst betaling;

- soms is een product niet op voorraad, ik plan het maken er van in. Afhankelijk van de drukte zal het binnen 3-4 weken verzonden worden. Soms kan ik het tussendoor maken en dan ontvang je het eerder. Dit product wordt op bestelling gemaakt en kan niet geretourneerd worden;

- bestel je een eigen design dan plan ik het maken er van in. Afhankelijk van de drukte en de afstemming tussen ons zal het binnen 3-4 weken verzonden worden. Soms kan ik het tussendoor maken en dan ontvang je het eerder. Dit product wordt op bestelling en speciaal verzoek gemaakt en kan niet geretourneerd worden;

- ik maak alle producten met de grootste zorg en aandacht. Ook worden hiervoor materialen gebruikt met de allerbeste kwaliteit. Dutchiz is echter nooit aansprakelijk te stellen voor eventuele geleden schade of gevolgschade. Meer hierover is te vinden in de onderstaande tekst.

Dan volgt nu de uitgebreide tekst:

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je bij Dutchiz plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en Dutchiz gesloten overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de webstore van Dutchiz. Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Dutchiz raadt je aan deze Voorwaarden op te slaan op jouw computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat je deze later kunt raadplegen.

Gegevens Dutchiz

Dutchiz
De Nedervonder 1
5061 JN Oisterwijk
Nederland

Telefoon: 0031 (0) 653436211 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur). 
E-mail: [email protected]

Kamer van Koophandel nummer: 60138211
Btw-identificatienummer: NL001786087B33
 

Jouw gegevens

  1. Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Dutchiz mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van Dutchiz vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.
  2. Door jou verstrekte gegevens worden door Dutchiz alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, dat je kunt raadplegen op haar website.

Het aanbod en de overeenkomst

  1. Wanneer je een artikel koopt via de webstore van Dutchiz ga je een overeenkomst aan met Dutchiz. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dutchiz een bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft verzonden.
  2. Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Dutchiz niet. Neem contact op met Dutchiz wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

Prijs en betaling

  1. De in de webstore op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.
  2. Je kunt jouw bestelling betalen op de in de webstore van Dutchiz aangegeven wijze. Het is in de webstore niet mogelijk om Dutchiz cadeaukaarten te gebruiken.

Afhandeling bestelling en levering

  1. Dutchiz spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren.
  2. Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres en middels de door jou gekozen bezorgingswijze.
  3. Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. Dutchiz heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.
  4. Eigendom van door jou bestelde producten gaat op je over op het moment van ontvangst van volledige betaling door Dutchiz.
  5. Dutchiz besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met Dutchiz.

Kwaliteit

  1. Dutchiz spant zich in om producten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het product zoals bij jou bezorgd.
  2. Uiteraard voldoen de producten uit het assortiment van Dutchiz aan de kwaliteit die je daarvan mag verwachten. Je wordt er echter nadrukkelijk op gewezen dat deze producten gemaakt zijn van een natuurlijk product dat onderhevig is aan vele externe factoren. Wijze van gebruik en verzorging van het product door de consument hebben invloed op het product. Tevens benadrukt Dutchiz dat de modellen voor honden niet ontwikkeld zijn om honden in bedwang te houden. Hiervoor adviseren we je om je naar gespecialiseerde fabrikanten te wenden.
  3. De in de webstore aangeboden producten zijn van nature aan (gebruiks-) slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het product bestaat, de intensiteit van het gebruik en de mate van verzorging. De producten van Dutchiz zijn samengesteld uit de in de webstore opgegeven materialen. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het van belang dat je eventuele verzorgingsvoorschriften in acht neemt.

Herroepingsrecht

  1. Maatwerk producten: producten die op de website van Dutchiz worden aangeboden als maatwerk kunnen niet geretourneerd worden.

Deze producten worden met de hand gemaakt op het moment van bestelling. Er is dus sprake van maatwerk. Op het moment dat je een bestelling geplaatst hebt wordt het productieproces opgestart aan de hand van jouw specifieke wensen. Retournering is om deze reden dan ook niet mogelijk.

 

 1. Overige producten: Je hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 30 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen. Dit betreft de zogenoemde bedenktermijn. Je kunt gebruik maken van jouw recht om de overeenkomst te ontbinden door schriftelijk bericht te sturen, maar dit is niet verplicht. Je kunt ons ook op iedere andere wijze door een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat je de overeenkomst wenst te ontbinden (zoals per e-mail of per post). Meer informatie over de wijze van retourneren is te vinden op onze website.
 2. Wanneer je ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een product te ontbinden, dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen, te retourneren naar het adres van Dutchiz zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van retourverzending van het product aan Dutchiz komen voor jouw eigen rekening.
 3. Ingeval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.2 restitueert Dutchiz het voor het betreffende product betaalde bedrag (inclusief eventueel betaalde verzendkosten) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat Dutchiz het betreffende product in perfecte staat retour heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour is gezonden. Wanneer je bij het plaatsen van je bestelling voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste door Dutchiz gehanteerde standaardlevering hebt gekozen, dan zal Dutchiz de eventuele meerkosten daarvan bij ontbinding niet aan je terugbetalen.
 4. Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 7.2 is bedoeld om vast te stellen of het product past en of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of je het product wilt hebben, net zoals je in een winkelruimte zou doen. Verdergaand gebruik van het product – zoals het dragen van het product in de openbare ruimte of ander daadwerkelijk gebruik – is van invloed op jouw ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 7.4.
 5. Wanneer een product door jouw toedoen is beschadigd, nat is geworden, een product incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het product verdergaand hebt gebruikt dan als toegestaan onder artikel 7.5, dan ben je jegens Dutchiz aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het product. Dutchiz zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou te restitueren bedrag.
 6. Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.2 geldt niet voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

  1. Indien Dutchiz besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die je voor de datum van wijziging hebt geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 26 augustus 2018.

Geschillen

  1. Dutchiz streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kun je deze telefonisch, per post, e-mail of op een andere manier richten aan: 

   Dutchiz  
   De Nedervonder 1
   5061 JN Oisterwijk Nederland 

   Telefoon: 0031 (0) 653436211 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur). 
   E-mail: [email protected]

 

Toepasselijk recht

  1. Op deze Voorwaarden en de tussen jou en Dutchiz gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet eventuele verdergaande bescherming die je geniet op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn zonder deze bepaling.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »